Ansökan

Är du under 26 år och studerar på universitet eller högskola (tar högskolepoäng) är du välkommen att söka bostad på Jeriko. Tiden som hyresgäst här är dock begränsad till dess att studierna är avslutade. Intagningen till Jeriko sker inte genom en traditionell tidskö. Husets speciella karaktär präglar även ansökningsförfarandet, huvudsyftet med detta är att försöka få så stor spridning bland hemiterna som möjligt. Hemort, utbildning och intresse att delta i husets aktiviteter är de viktigaste kriterierna. Det finns två ansökningsdatum, 15 maj för höstterminen och 1 november för vårterminen. Vid varje ansökningstillfälle upprättas två olika listor på ungefär 20-30 personer som i tur och ordning erbjuds de rum som blir lediga under terminen. Det finns två olika listor eftersom det råder en jämn könsfördelning, något som vi strävar att bevara, på Jeriko. Inom ett par veckor efter det att ansökningstiden har gått ut får varje sökande ett skriftligt svar om de hamnat på den aktuella listan. Den som inte blir erbjuden rum är välkommen att söka igen!

Ladda hem ansökningsblanketten (pdf-fil)

Ansökan skickas till:

Studenthemmet Jeriko
Föreningsgatan 32
411 27 Göteborg


p